Voor zorggroepen

De marktwerking in de zorgsector zet onverminderd door. Onder druk van de zorgverzekeraars en de overheid moeten zorggroepen steeds gerichter en efficiënter gaan werken. Daarom wordt ook steeds vaker prestatiebekostiging ingevoerd.

Een goed inzicht in de eigen onderneming is voor zorggroepen van groot belang. Alleen op basis daarvan kunnen ze bedrijfseconomische afwegingen maken bij het nemen van beslissingen.

Hierbij komt dat veel zorggroepen in omvang toenemen. Dit betekent dat ook de financiële consequenties van hun activiteiten groter worden. Om die activiteiten effectief en efficiënt te kunnen sturen, is het essentieel om tijdig op de hoogte te zijn van de financiële cijfers.

De administratieve organisatie van een zorggroep is specifiek en gebaseerd op de prestatiebekostiging. Bovendien bestaat er een spanningsveld tussen interne en externe belangen. Gedegen kennis van de administratieve organisatie in de gezondheidszorg en transparante, duidelijke communicatie zijn nodig om alle partijen een helder en duidelijk inzicht te verschaffen.

Wilt u zeker weten dat de financieel-administratieve zaken van uw zorggroep snel, deskundig en betrouwbaar worden afgehandeld?

Gelukkig is er een zaak die voor u zorgt!

     

Wij kunnen de volgende taken van u overnemen:
• declareren
• uitvoeren financiële administratie
• tussentijdse rapportages
• jaarrekeningen
• personeelsadministratie
• loonadministratie

 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• fiscale advisering
• management ondersteuning
• begrotingsproces
• voor alle vragen die u hierover heeft

 
Er is een zaak die voor mij zorgt.
gespecialiseerd in huisartsen,
    zorggroepen en huisartsenposten
open en eerlijke communicatie
efficiency voordeel: wij kènnen uw vragen
persoonlijk en toegankelijk
professioneel en betrouwbaar