Voor huisartsen

Als huisarts bent u het grootste deel van de dag bezig met uw zorgtaken. De administratieve organisatie van uw praktijk is dan ook vaak een bijzaak.

Tegelijkertijd wordt deze administratieve organisatie door toenemende wet- en regelgeving steeds complexer. En ook al zou u dat zelf wellicht anders willen zien... als huisarts bent u tevens ondernemer. Dit betekent dat u te maken heeft met bedrijfsrisico’s die niet altijd even duidelijk zijn.

Met het oog daarop is het belangrijk dat u steeds een helder inzicht heeft in de financiële situatie van uw praktijk, waardoor u zonodig goed kunt inspelen op stijgende kosten of dalende opbrengsten.

Wilt u zich helemaal kunnen richten op uw kerntaak, het leveren van zorg? En wilt u toch zeker weten dat uw financieel-administratieve zaken snel, deskundig en betrouwbaar worden afgehandeld?

Gelukkig is er een zaak die voor u zorgt!

     

Wij kunnen de volgende taken van u overnemen:
• declareren
• uitvoeren financiële administratie
• tussentijdse rapportages
• jaarrekeningen
• personeelsadministratie
• loonadministratie

 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• aangiften inkomstenbelasting
• fiscale advisering
• management ondersteuning
• voor alle vragen die u hierover heeft

 
Er is een zaak die voor mij zorgt.
gespecialiseerd in huisartsen,
    zorggroepen en huisartsenposten
open en eerlijke communicatie
efficiency voordeel: wij kènnen uw vragen
persoonlijk en toegankelijk
professioneel en betrouwbaar