Declareren
     

Declareren huisartsen
Het declareren van uw verrichtingen en inschrijftarieven vormt de spil van uw cashflow. Tijdig en juist declareren leidt tot een snellere en completere inning van de facturen. Zaak van Zorg voert deze declaratiewerkzaamheden graag voor u uit.

Eens per maand komen we naar uw praktijk om de verrichtingen te declareren. Aan het begin van een nieuw kwartaal declareren we ook de inschrijftarieven. De gelden van de zorgverzekeraars ontvangt u op uw eigen bankrekening.
 
Dit kunnen wij voor u verzorgen:

• declareren verrichtingen/inschrijftarieven en
  verwerken retourinformatie
• nabellen van verzekeraars
• ION-controle, aanmelding en screendump afhandeling
• geldstroom rechtstreeks van de zorgverzekeraar
  naar uw rekening
• verzorgen extracties voor DBC-doeleinden
• advies bij optimaliseren administratieve proces
• tijdelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld ziekte
  of zwangerschap

 

 

Declareren zorggroepen
Het declareren van de DBC-gelden vormt de spil van uw cashflow. Tijdig en juist declareren leidt tot een snellere en completere inning van de facturen. Zaak van Zorg voert deze declaratiewerkzaamheden graag voor u uit.

We declareren elk kwartaal de DBC-gelden en verwerken de retourinformatie. De gelden van de zorgverzekeraars ontvangt u op de bankrekening van uw zorggroep.

Dit kunnen wij voor u verzorgen:

• declareren DBC-gelden en verwerken retourinformatie
• nabellen van verzekeraars
• ION-controle, aanmelding en screendump afhandeling
• geldstroom rechtstreeks van zorgverzekeraar
  naar uw rekening
• advies bij optimaliseren administratieve proces
• tijdelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld ziekte
  of zwangerschap

 
Er is een zaak die voor mij zorgt.
gespecialiseerd in huisartsen,
    zorggroepen en huisartsenposten
open en eerlijke communicatie
efficiency voordeel: wij kènnen uw vragen
persoonlijk en toegankelijk
professioneel en betrouwbaar