Gedragscode

Finacura is zich bewust van haar zakelijke functie als professionele dienstverlener. Onze gedragscode verschaft helderheid over de uitgangspunten van ons handelen in de praktijk. De gedragscode zet de basis principes van ethisch gedrag van onze organisatie en medewerkers uiteen en is gestoeld op de kernwaarden van Finacura.

Onze kernwaarden vormen de basis van ons bestaan. Zij bepalen onze cultuur en onze betrokkenheid bij de uitgangspunten van persoonlijk en professioneel gedrag. Zaak van Zorg kent de volgende kernwaarden:

     

Wij handelen integer, door de hoogst professionele normen na te leven, gedegen advies te geven en onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij werken samen, door elkaar te stimuleren en een sterke en succesvolle werkrelatie op te bouwen

 

Wij respecteren elkaar, door mensen te respecteren om wie zij zijn en om hun kennis, vaardigheden en ervaring.

Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie, door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke situaties openhartig aan te pakken.

 
Er is een zaak die voor mij zorgt.
gespecialiseerd in huisartsen,
    zorggroepen en huisartsenposten
open en eerlijke communicatie
efficiency voordeel: wij kènnen uw vragen
persoonlijk en toegankelijk
professioneel en betrouwbaar